شروط غیر معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
28 بازدید
ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان استان قم
نقش: نویسنده
شابک: 964-06-4226-6
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی